Õppematerjal annab mitmeid soovitusi programmi ja teie töö paremaks haldamiseks ja hea tulemuse poole liikumiseks. Proovige, kas oskate neile küsimustele vastata. Kui mõni küsimus näib võõras, olete lehitsedes midagi kahe silma vahele jätnud.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kas läbivalt võiks jooniste esitamisel kasutada pigem peenemaid või jämedamaid jooni (ekstreemsed erijuhud välja arvatud)? 

Millise lasso piksliteravusega (feather) soovitasin lõigata illustratsioonile kleebitavat inimfiguuri ja miks?

Milliste tööriistadega saab selekteerida? Millised on paremad mis olukorras?

Kuidas muuta objekti suurust nii, et selle proportsioonid ei muutuks?

Kuidas tõmmata punktiirjoont?

Kuidas tõmmata piirjoont?

Kuidas tõmmata kõverjoont?

Milline peab olema trükifaili resolutsioon?

Milliste funktsioonide kaudu saaks mustvalgele pildile värvi juurde kruttida?